Skip to main content

Test: Is mijn partner een narcist?

Meet aan de hand van deze vragenlijst in hoeverre narcistische kenmerken bij jouw partner aanwezig zijn.

Geef bij iedere stelling aan of je het ‘oneens’ of ‘eens’ bent. Kies het antwoord dat het meest op je partner van toepassing is.

Test: wat is jouw positiviteitsratio?

Hoe is het gesteld met jouw positiviteit? Om een gelukkig leven te kunnen leiden waarin je jezelf optimaal kunt ontplooien, dien je volgens dr. Barbara Fredrickson drie keer zoveel positieve emoties als negatieve emoties te ervaren. Deze verhouding van 3:1 is nodig om persoonlijke groei en succes te bevorderen en de effecten van negatieve emoties af te zwakken. Wil jij weten hoe het ervoor staat met jouw positiviteitsratio? Doe de test!


Hoe voelde jij je de afgelopen dag? Denk terug aan afgelopen 24 uur en geef aan wat de sterkste mate is waarin je de volgende gemoedstoestanden hebt ervaren.

Test: Hoeveel zelfcompassie heb jij?

Zelfcompassie betekent vriendelijk zijn voor jezelf als je het moeilijk hebt, accepteren dat fouten maken menselijk is en eigen emoties kunnen toelaten. De Amerikaanse onderzoekster Kristin Neff ontwikkelde de Self-Compassion Scale (SCS) om zelfcompassie te meten. Hoeveel compassie heb jij met jezelf? Doe de test!

Geef bij iedere uitspraak aan hoe vaak jij je op deze manier opstelt. Hoe hoger het getal dat je kiest, hoe meer de uitspraak op jou van toepassing is.

Test: Wat is jouw hechtingsstijl?

Een hechtingsstijl is een manier waarop je je hecht aan anderen. Volgens de hechtingstheorie van John Bowlby wordt de basis voor een hechtingsstijl gelegd in de opvoeding. De (on)veiligheid die je als kind ervaart, bepaalt voor een groot deel hoe je je als volwassene opstelt in relaties. Durf jij je partner te vertrouwen en gevoelens met hem of haar te delen? Klamp jij je vast uit angst voor verlating, of houd je de ander juist liever op afstand? Diane Poole Heller (2014) ontwikkelde een vragenlijst waarmee je jouw hechtingsstijl in kaart kunt brengen. Hoe veilig voel jij je in relaties? Doe de test!

Geef aan in hoeverre de stellingen op jou van toepassing zijn. Denk bij het invullen van deze vragenlijst aan één belangrijke relatie, het liefst een partner of ex-partner of iemand met wie jij de meeste connectie voelt.

Triangular Love Scale (TLS)

Meet aan de hand van deze vragenlijst in hoeverre de drie componenten van liefde in jouw partnerrelatie aanwezig zijn.

Geef aan in hoeverre de stellingen op jou en de relatie met je partner van toepassing zijn.

 

Test: Hoe narcistisch ben jij?

Meet aan de hand van deze vragenlijst in hoeverre narcistische kenmerken in jou aanwezig zijn.

Geef bij iedere stelling aan of je het ‘oneens’ of ‘eens’ bent. Kies het antwoord dat het meest op jou van toepassing is.