Skip to main content

Triangular Love Scale (TLS)

Meet aan de hand van deze vragenlijst in hoeverre de drie componenten van liefde in jouw partnerrelatie aanwezig zijn.

Geef aan in hoeverre de stellingen op jou en de relatie met je partner van toepassing zijn.

 

1.Ik heb een warme en aangename band met mijn partner
2.Ik onderhoud intiem contact met mijn partner
3.Ik heb een sterk verlangen het welzijn van mijn partner te vergroten
4.Ik kan me niet voorstellen dat een ander persoon me net zo gelukkig kan maken als mijn partner doet
5.Ik zal me altijd sterk verantwoordelijk voelen voor mijn partner
6.Er is niets zo belangrijk voor mij als de relatie met mijn partner
7.De relatie die ik heb met mijn partner is erg romantisch
8.In de relatie met mijn partner is sprake van wederzijds begrip
9.Ik krijg de nodige emotionele steun van mijn partner
10.Ik kan me geen leven voorstellen zonder mijn partner
11.Ik adoreer mijn partner
12.In moeilijke tijden kan ik op mijn partner rekenen
13.Ik verwacht dat de liefde voor mijn partner, de rest van mijn leven zal voortduren
14.Ik kan me niet voorstellen dat de relatie met mijn partner zou eindigen
15.Ik zie de relatie met mijn partner als permanent
16.De meest moeilijke tijden zou ik met mijn partner doorstaan
17.In moeilijke tijden kan mijn partner op mij rekenen
18.Ik betrap mezelf erop dat ik gedurende de dag regelmatig aan mijn partner denk
19.Alleen al het zien van mijn partner vind ik spannend
20.Toegewijd zijn aan mijn partner zie ik als een moreel principe
21.Ik vind mijn partner fysiek aantrekkelijk
22.In mijn leven hecht ik veel waarde aan mijn partner
23.Ik idealiseer mijn partner
24.Ik ben zeker van mijn liefde voor mijn partner
25.Ik heb besloten dat ik van mijn partner houd
26.Ik ben vastbesloten de relatie met mijn partner te behouden
27.Er is iets bijna magisch aan de relatie met mijn partner
28.Ik zie de relatie met mijn partner voor een deel als een weloverwogen beslissing
29.Ik laat niets de toewijding aan mijn partner in de weg staan
30.Ik heb vertrouwen in de stabiliteit van de relatie met mijn partner
31.Ik ben bereid om dingen die in mij omgaan te delen met mijn partner
32.Ik ervaar een groot geluksgevoel in het bijzijn van mijn partner
33.Ik voel me emotioneel verbonden met mijn partner
34.Ik bied mijn partner de nodige emotionele steun
35.De relatie met mijn partner is zeer levendig
36.Ik vind het leuk om mijn partner te verrassen met cadeaus