Skip to main content

Test: wat is jouw positiviteitsratio?

Hoe is het gesteld met jouw positiviteit? Om een gelukkig leven te kunnen leiden waarin je jezelf optimaal kunt ontplooien, dien je volgens dr. Barbara Fredrickson drie keer zoveel positieve emoties als negatieve emoties te ervaren. Deze verhouding van 3:1 is nodig om persoonlijke groei en succes te bevorderen en de effecten van negatieve emoties af te zwakken. Wil jij weten hoe het ervoor staat met jouw positiviteitsratio? Doe de test!


Hoe voelde jij je de afgelopen dag? Denk terug aan afgelopen 24 uur en geef aan wat de sterkste mate is waarin je de volgende gemoedstoestanden hebt ervaren.

1.In welke mate heb jij je vermaakt, plezier beleefd of gek gedaan?
2.In welke heb jij boosheid, irritatie of ergernis gevoeld?
3.In welke mate voelde jij je beschaamd, vernederd of te schande gemaakt?
4.In welke mate heb jij bewondering, verwondering of ontzag gehad?
5.In welke mate ben jij minachtend, verachtend of afkeurend geweest?
6.In welke mate heb jij walging, afkeer of weerzin ervaren?
7.In welke mate heb jij je gegeneerd, gebloosd of zelfbewustzijn ervaren?
8.In hoeverre voelde jij dankbaar, waarderend of erkentelijk?
9.In hoeverre voelde jij je schuldig, berouwvol of afkeurenswaardig?
10.In welke mate heb jij haat, wantrouwen of achterdocht ervaren?
11.In welke mate voelde jij je hoopvol, optimistisch of bemoedigend?
12.In welke mate voelde jij je geïnspireerd, aangezet of aangemoedigd?
13.In welke mate heb jij interesse, nieuwsgierigheid of alertheid ervaren?
14.In welke mate heb jij je vreugdevol, blij of gelukkig gevoeld?
15.In welke mate heb jij liefde, intimiteit of vertrouwen ervaren?
16.In welke mate heb jij trots, zelfverzekerdheid of zelfvertrouwen ervaren?
17.In welke mate heb jij je verdrietig, neerslachtig of ongelukkig gevoeld?
18.In welke mate heb jij je bang, angstig of bevreesd gevoeld?
19.In welke mate heb jij kalmte, rust of tevredenheid ervaren?
20.In welke mate voelde jij je gestresst, nerveus of overmand door emoties?