Voorwaarden

Deze voorwaarden en gebruiksregels zijn van toepassing op het complete Hupper aanbod.

 1. Je meldt je aan als student van Hupper door te registreren op www.hupper.nl. Door die aanmelding geef je aan akkoord te gaan met deze voorwaarden en gebruiksregels.
 2. Als student kun je kosteloos de 1ste lessen van ieder college volgen.
 3. Wil je gebruikmaken van het overige aanbod dan dien je Hupper coins te kopen. Met deze coins (die onbeperkt geldig blijven) kun je de andere lessen en colleges uit het aanbod van Hupper aanschaffen.
 4. De betaalmethode verloopt via betaaldienst Mollie.
 5. Inwisselen van aangeschafte Hupper coins tegen geld, of overdragen van Hupper coins aan derden is niet mogelijk. Handel in Hupper coins is niet toegestaan.
 6. Een college bestaat uit tien lessen, een tentamen en aanvullend lesmateriaal (bijvoorbeeld quizvragen). De kosten voor een compleet college bedragen 10 Hupper coins.
 7. Het met goed gevolg afleggen van een tentamen (score 60% of hoger) geeft recht op een erkend certificaat.
 8. Wanneer je tussentijds je tentamen afbreekt of onverhoopt lager hebt gescoord dan 60% heb je recht op één herkansing.
 9. We hebben persoonsgebonden gegevens van je nodig om een certificaat te kunnen verstrekken. Wanneer Hupper, voorafgaand aan het maken van het tentamen, niet op de hoogte is van deze gegevens vervalt het recht op een certificaat.
 10. Een certificaat wordt slechts éénmaal uitgegeven.
 11. Het recht van het volgen van een gekocht college is voorbehouden aan de accounthouder. Het is niet toegestaan meerdere personen gebruik te laten maken van één account of een college te tonen aan meerdere personen.
 12. Hupper is een scholingsplatform. Je dient je op de site dan ook als student te gedragen. Iedere vorm van promotie, acquisitie, hulpaanbod e.d. is ongewenst en niet toegestaan. Daarnaast verwachten wij een vriendelijke en respectvolle houding van je.
 13. Bij overtreding van regel 5, 11 en/of 12 behoudt Hupper zich het recht voor, je registratie ongedaan te maken. Deze uitsluiting van de site geeft geen recht op uitbetaling van eventuele aangeschafte Hupper coins.
 14. Het materiaal dat bij Hupper getoond en gebruikt wordt is in eigendom van Hupper en wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen. Het is niet toegestaan de inhoud te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Hupper.
 15. Voor klachten over de service van Hupper verwijzen wij je naar het klachtenreglement van Hupper.
 16. Hupper behoudt zich het recht voor om de studievoorwaarden (tussentijds) aan te passen. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 21 december 2022.