Verdien studiepunten voor herregistratie

Volg colleges als na- en bijscholing en verdien studiepunten voor herregistratie bij jouw beroepsorganisatie.

BGN
BGN
Studiebelastingsuren (SBU)

15

BLCN
Geaccrediteerde colleges

Gedragsverandering

Registerpunten per college

13

GRO
Studiebelastingsuren (SBU)

15

Deelnemende beroepsorganisaties

Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT)
CAT vergoedbaar
Complementaire Kwaliteitstherapeuten

LV POH-GGZ
LV POH-GGZ
Geaccrediteerde colleges (registerpunten per college)

Angst (12)
Autisme (12)
Borderline (12)
Dementie (10)
Dwang (10)
Eetstoornissen (16)
Gedragsproblemen bij jongeren (12)
Geluk (16)
Hechting en relaties (12)
Narcisme (12)
Oplossingsgericht werken (12)
Positieve psychologie (12)
Suïcide (16)

Categorie

Nascholing praktijkondersteuners

NBVH
Geaccrediteerde colleges

Hechting en relaties

Studiebelastingsuren (SBU)

15

PsBK

Door SNRO erkend als na- en bijscholing PsBK

NVPA
Studiebelastingsuren (SBU)

15

PsBK

Het NVPA kent 15 SBU toe als na- en bijscholing PsBK voor het volgen van deze colleges, conform de accreditatie door SNRO.

Registerplein
Registerplein
Registerpunten per college

18

Beroepsgroepen

Cliëntondersteuners
Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
GGZ-Agogen
GHO
Maatschappelijk werk
Mantelzorgmakelaars
Psychodiagnostisch werkenden
Sociaal Agogen
Sociaal werker

Register Vaktherapie
Categorie

Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd

SKJ
Geaccrediteerde colleges

Autisme (t/m 31 juni 2024)
Gedragsproblemen bij jongeren (t/m 31 jan 2027)
Gedragsverandering (t/m 23 april 2024)
Hechting en relaties (t/m 31 dec 2026)
Narcisme (t/m 23 april 2024)
Oplossingsgericht werken (t/m 28 februari 2025)
Professioneel hulpverlenen (t/m 30 sep 2024)
Ups & downs in gezinsrelaties (t/m 31 jan 2027)

Registerpunten per college

9,5

Beroepsgroep

Jeugd- en gezinsprofessionals

VSR
Geaccrediteerde colleges (registerpunten)

Angst (in aanvraag)
Autisme (9)
Borderline (9)
Dwang (9)
Eetstoornissen (14)
Geluk (11)
Hechting en relaties (4)
Narcisme (10)

Register

Scholing Verpleegkundig Specialisten

Verzoek tot accreditatie bij andere beroepsorganisatie

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.