Verdien studiepunten voor herregistratie

Volg colleges op HBO-niveau als na- en bijscholing en verdien studiepunten voor herregistratie bij jouw beroepsorganisatie.

BGN
Registerpunten per college

1,5

Geaccrediteerde colleges

Gedragsverandering

Registerpunten per college

13

LV POH-GGZ
Registerpunten per college

12

Categorie

Nascholing praktijkondersteuners

Registerplein
Registerpunten per college

18

Beroepsgroepen

Cliëntondersteuners
Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
GGZ-Agogen
GHO
Maatschappelijk werk
Mantelzorgmakelaars
Psychodiagnostisch werkenden
Sociaal Agogen
Sociaal werker

Categorie

Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd

Geaccrediteerde colleges

Autisme (t/m 31 juni 2024)
Borderline (t/m 31 jan 2024)
Gedragsproblemen bij jongeren (t/m 31 jan 2024)
Gedragsverandering (t/m 23 april 2024)
Hechting en relaties (t/m 31 dec 2023)
Narcisme (t/m 23 april 2024)
Ups & downs in gezinsrelaties (t/m 31 jan 2024)

Registerpunten per college

9,5

Beroepsgroep

Jeugd- en gezinsprofessionals

SNRO PsBK
EC per college

HBO-conform geaccrediteerd – 0.54 (15 uur)

PsBK

Door SNRO erkend als na- en bijscholing PsBK

Beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen
Geaccrediteerde colleges

Professioneel hulpverlenen

Registerpunten per college

18

Categorie

Scholing Algemeen

Verzoek tot accreditatie bij andere beroepsorganisatie