Verdien studiepunten voor herregistratie

Volg colleges op HBO-niveau als na- en bijscholing en verdien studiepunten voor herregistratie bij jouw beroepsorganisatie.

BGN
Geaccrediteerde colleges (registerpunten)

Eetstoornissen (2,5)
Gedragsverandering (1,5)
Positieve psychologie (1,5)
Zelfcompassie en zelfvertrouwen (1,5)

Geaccrediteerde colleges

Gedragsverandering

Registerpunten per college

13

LV POH-GGZ
Registerpunten per college

12

Categorie

Nascholing praktijkondersteuners

Registerplein
Registerpunten per college

18

Beroepsgroepen

Cliëntondersteuners
Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
GGZ-Agogen
GHO
Maatschappelijk werk
Mantelzorgmakelaars
Psychodiagnostisch werkenden
Sociaal Agogen
Sociaal werker

Categorie

Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd

Geaccrediteerde colleges

Autisme (t/m 31 juni 2024)
Borderline (t/m 31 jan 2024)
Gedragsproblemen bij jongeren (t/m 31 jan 2024)
Gedragsverandering (t/m 23 april 2024)
Hechting en relaties (t/m 31 dec 2023)
Narcisme (t/m 23 april 2024)
Professioneel hulpverlenen (t/m 30 sep 2024)
Ups & downs in gezinsrelaties (t/m 31 jan 2024)

Registerpunten per college

9,5

Beroepsgroep

Jeugd- en gezinsprofessionals

Beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen
Geaccrediteerde colleges (registerpunten – categorie)

Eetstoornissen (15 – scholing GGZ, scholing jeugdverpleegkunde, scholing kinderverpleegkunde)
Professioneel hulpverlenen (18 – scholing algemeen)

Verzoek tot accreditatie bij andere beroepsorganisatie