Verdien studiepunten voor herregistratie

Volg colleges op HBO-niveau als na- en bijscholing en verdien studiepunten voor herregistratie bij jouw beroepsorganisatie.

BGN
Studiebelastingsuren (SBU)

15

Geaccrediteerde colleges

Gedragsverandering

Registerpunten per college

13

LV POH-GGZ
Geaccrediteerde colleges (registerpunten per college)

Autisme (12)
Borderline (12)
Dementie (12)
Dwang (18)
Eetstoornissen (15)
Gedragsproblemen bij jongeren (12)
Hechting en relaties (10)
Narcisme (10)
Oplossingsgericht werken (12)
Positieve psychologie (18)
Suïcide (12)

Categorie

Nascholing praktijkondersteuners

Studiebelastingsuren (SBU)

15

PsBK

Het NVPA kent 15 SBU toe als na- en bijscholing PsBK voor het volgen van deze colleges, conform de accreditatie door SNRO.

Registerplein
Registerpunten per college

18

Beroepsgroepen

Cliëntondersteuners
Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
GGZ-Agogen
GHO
Maatschappelijk werk
Mantelzorgmakelaars
Psychodiagnostisch werkenden
Sociaal Agogen
Sociaal werker

Categorie

Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd

Geaccrediteerde colleges

Autisme (t/m 31 juni 2024)
Borderline (t/m 31 jan 2024)
Gedragsproblemen bij jongeren (t/m 31 jan 2024)
Gedragsverandering (t/m 23 april 2024)
Hechting en relaties (t/m 31 dec 2023)
Narcisme (t/m 23 april 2024)
Oplossingsgericht werken (t/m 28 februari 2025)
Professioneel hulpverlenen (t/m 30 sep 2024)
Ups & downs in gezinsrelaties (t/m 31 jan 2024)

Registerpunten per college

9,5

Beroepsgroep

Jeugd- en gezinsprofessionals

Beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen
Geaccrediteerde colleges (registerpunten – categorie)

Eetstoornissen (15 – scholing GGZ, scholing jeugdverpleegkunde, scholing kinderverpleegkunde)

Register

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals

Geaccrediteerde colleges (registerpunten)

Eetstoornissen (15)

Register

Verpleegkundig Specialisten GGZ

Verzoek tot accreditatie bij andere beroepsorganisatie