Skip to main content

Oplossingsgericht werken

Wat leer je in dit college?

Oplossingsgericht werken is een praktische stroming, een doelgerichte methode. Het gaat over het stellen van de juiste vragen, waarmee je iemand uitnodigt om anders te denken en in beweging te komen. In plaats van te focussen op een problematisch heden of verleden, gaat de aandacht uit naar de gewenste toekomst. In dit college leer je hoe het oplossingsgericht werken is ontstaan, wat de uitgangspunten zijn en nog belangrijker: hoe je het doet. Je maakt kennis met de zes lopers; technieken die in ieder gesprek en op ieder probleem kunnen worden toegepast. Door tussen de lessen door te oefenen, ga je ontdekken welk verschil oplossingsgerichte vragen maken in de gesprekken die je voert met cliënten, collega’s en je naasten.

Dwang

Wat leer je in dit college?

Het gas drie keer checken, de kledingkast op kleur ordenen of alle traptreden ‘moeten’ tellen… Wanneer is dwang normaal en wanneer spreken we van een stoornis? De dwangstoornis, internationaal bekend als de Obsessive Compulsive Disorder (OCD), kent verschillende verschijningsvormen. In dit college ontdek je wat de gemeenschappelijke kenmerken zijn: de obsessies, de compulsies en de mogelijke rol die is weggelegd voor angst. Voorbeelden uit de praktijk laten zien dat ogenschijnlijk onbelangrijke zaken als heel wezenlijk kunnen voelen en hoe dat iemands leven compleet kan beheersen. En al lijkt de oplossing zo eenvoudig, vaak is intensieve behandeling nodig om de klachten te verminderen of weg te nemen.

Suïcide

Wat leer je in dit college?

Zelfmoord is iets wat intrigeert. Wat bezielt iemand om een einde aan zijn leven te maken? Is het een impulsieve daad of loopt iemand er al een tijdje mee rond? Er bestaan veel mythes over suïcide, die in dit college zullen worden ontkracht. Duidelijk is dat er taboe heerst op het praten over zelfmoordgedachten, waardoor deze voor de buitenwereld vaak onzichtbaar blijven. In dit college leer je wat je kunt doen om erachter te komen of iemand suïcidaal is. Ontdek wat er kan spelen op het gebied van stress en kwetsbaarheid, welke factoren aanleiding kunnen vormen voor zelfdoding en welke gedragssignalen alarmerend kunnen zijn. Door contact te maken, kun jij je steentje bijdragen aan suïcidepreventie.

Eetstoornissen

Wat leer je in dit college?

Eetstoornissen zijn psychische aandoeningen waarbij het eetgedrag ernstig is verstoord. Bij veel mensen roept dit het beeld op van broodmagere meisjes, maar lang niet altijd gaan eetproblemen gepaard met ondergewicht. In dit college leer je hoe je eetstoornissen als anorexia nervosa, boulimia nervosa en de eetbuistoornis kunt herkennen en van elkaar kunt onderscheiden. Je krijgt inzicht in het ontstaan: de risicofactoren en mogelijke triggers. Ontdek op welke manier de omgeving kan worden betrokken bij de behandeling en welke rol is weggelegd voor ervaringsdeskundigen. Soms is dwang het laatste redmiddel, als ziektebesef bij de patiënt ontbreekt.

Hechting en relaties

Wat leer je in dit college?

Waardoor komt het dat de een zich makkelijker kan binden dan de ander? De verklaring hiervoor vinden we terug in de totstandkoming van veilige en onveilige hechting. In dit college leer je de verschillende hechtingsstijlen kennen alsook hun link met liefdesrelaties en relatieproblemen. Hoe kunnen mensen met een hechtingshandicap hun relatie in stand houden? Ontdek hoe relatietherapie aan de hand van scripts, ook de meest onveilig gehechte mensen op weg kan helpen.

Zelfcompassie en zelfvertrouwen

Wat leer je in dit college?

Je leert in dit college dat veel dingen die mensen van nature doen niet functioneel blijken te zijn. Waarom kritisch zijn op onszelf als vriendelijkheid betere effecten genereert?! Een college dat borrelt van tools voor persoonlijke groei. Vanuit zelfcompassie wordt omgaan met de dingen die op je pad komen versimpeld.

Ups & downs in gezinsrelaties

Wat leer je in dit college?

Na het volgen van dit college weet je hoe de hazen lopen in een relatie. Je begrijpt hoe partnerrelaties ontstaan, waardoor er een kink in de kabel kan komen en wat je te doen staat om problemen op te lossen of te voorkomen. De invloed van de partnerrelatie op de gezinsrelatie wordt uitgediept. Het ouderschap wordt centraal gesteld ten behoeve van het belang van het kind. Ook als een scheiding onvermijdbaar blijkt.

Professioneel hulpverlenen

Wat leer je in dit college?

In dit college maak je kennis met een gespreksmethodiek die toepasbaar is in allerlei soorten hulpverleningsrelaties. De methodiek geeft je tools om je cliënt te begeleiden van de oppervlakte naar de diepte waar disfunctionele patronen zichtbaar worden. Je leert wanneer de tijd rijp is voor oplossingen en hoe je de cliënt via een stappenplan een route biedt naar haar eigen aanpak of omgangsvorm. Je krijgt theoretische uitleg en praktijkvoorbeelden, ontvangt werkschema’s, kunt demo’s bekijken en oefeningen maken zodat je aan het einde van het college kunt zeggen: ik ben een vaardigheid rijker.

Narcisme

Wat leer je in dit college?

Zijn we niet allemaal een beetje narcistisch? En als dat zo is, waardoor komt dat dan? Leer over ‘oersoep’, de basis van gezonde of ongezonde ontwikkeling, over relaties en hoe die verlopen met narcistische partners. Zoals ‘ieder nadeel z’n voordeel heeft’ zijn er ook heel wat vruchten te plukken van narcisme. Een college dat boeit van begin tot eind met een spreker die zelfspot niet schuwt.

Gedragsverandering

Wat leer je in dit college?

Mensen zeggen vaak dat ze willen veranderen maar meestal komt het er niet van. Ze doen poging op poging maar vallen terug in oud gedrag en slechte gewoonten. Hoe is het toch mogelijk dat dit steeds gebeurt en welke bijdrage levert de hulpverlener in het geheel? Op welke manier kun je veranderingsbereidheid en veranderingsmogelijkheden meten en daar een interventie op afstemmen? In dit college wordt duidelijk hoe moeilijk duurzame verandering is, wat hier de reden van is, waar de grenzen liggen en hoe je tegenwerkende krachten kunt omzetten in meewerkende krachten.