Skip to main content

Oplossingsgericht werken

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs in Hupper coins
10
Ga van start

Wat leer je in dit college?

Oplossingsgericht werken is een praktische stroming, een doelgerichte methode. Het gaat over het stellen van de juiste vragen, waarmee je iemand uitnodigt om anders te denken en in beweging te komen. In plaats van te focussen op een problematisch heden of verleden, gaat de aandacht uit naar de gewenste toekomst. In dit college leer je hoe het oplossingsgericht werken is ontstaan, wat de uitgangspunten zijn en nog belangrijker: hoe je het doet. Je maakt kennis met de zes lopers; technieken die in ieder gesprek en op ieder probleem kunnen worden toegepast. Door tussen de lessen door te oefenen, ga je ontdekken welk verschil oplossingsgerichte vragen maken in de gesprekken die je voert met cliënten, collega’s en je naasten.