Skip to main content

Vragenlijst

Borderline zelftest

De diagnose borderline stoornis kun je niet zelf stellen. Als je wilt weten of je een borderline stoornis of een andere stoornis hebt, raadpleeg dan een deskundige. Maar hoe meer klachten of verschijnselen je bij jezelf herkent, des te groter de kans dat je een borderline stoornis zou kunnen hebben. Het kan ook dat je slechts enkele kenmerken hebt. Je zou dan kunnen spreken van ‘trekken van een borderline stoornis’. De belangrijkste vraag die je jezelf als eerste kunt stellen is:

Wordt mijn leven gekenmerkt door instabiliteit?

Weet je niet goed wat je wilt, wissel je vaak van opvatting, maak je telkens andere plannen, heb je vaak wisselende relaties en bezigheden en is je emotionele leven heftig? Als het antwoord ja is, vraag je dan af of die instabiliteit terug te vinden is in de drie grote psychische functies:

 • Denken – Het ene moment denk je dit, het andere moment denk je dat. Je denken verloopt in uitersten: de wereld wordt verdeeld in goed of slecht; zwart of wit.
 • Voelen – Je hebt last van stemmingswisselingen. Je reageert heftig op wat anderen zeggen of dingen die gebeuren, waar anderen veel minder heftig op reageren.
 • Handelen – Je gedrag is wispelturig en wordt gekenmerkt door impulsiviteit.

Als je van het bovenstaande last hebt, ga dan het volgende na:

 • Heb je door je klachten en gedrag veel conflicten met de mensen in je omgeving?
 • Loop je regelmatig vast in je werk of met opleidingen?
 • Is je zelfvertrouwen laag, heb je een negatief beeld van jezelf, weet je niet goed wat je wilt met je leven?

Als je antwoorden op bovenstaande vragen bevestigend zijn, kun je nagaan of je klachten voldoen aan de officiële DSM criteria. Je moet aan ten minste vijf van de volgende negen criteria voldoen, wil er sprake zijn van een borderline stoornis:

 • Je spant je in om verlating (echte verlating of verlating die je vreest) te voorkomen.
 • Je relaties met anderen hebben een heftig karakter vol ups en downs.
 • Je hebt een voortdurend verschuivend beeld van wie je bent of waar je in gelooft.
 • Je hebt moeite (zelf)destructieve impulsen onder controle te houden.
 • Je dreigt met zelfdoding, doet pogingen daartoe, of brengt jezelf verminkingen toe.
 • Je stemming wisselt snel tussen bijvoorbeeld droefheid, kribbigheid, of nerveuze gespannenheid.
 • Diep van binnen voel je je vaak leeg.
 • Je woede staat dikwijls in geen verhouding tot de omstandigheden.
 • Wanneer je onder stress staat word je achterdochtig of krijg je last van dissociatieve verschijnselen.

Let op! Stel zelf geen diagnoses. Neem contact op met een deskundige wanneer de invulling van deze vragenlijst je zorgen baart.