Skip to main content

Vragenlijst

Mini Mental State Examination (MMSE)

De MMSE is een test waarmee al vroeg in het ziekteproces aanwijzingen kunnen worden gevonden voor een mogelijk aanwezig dementeringsproces. De test meet in hoeverre het denkvermogen van de oudere verstoord is geraakt. Let wel: het is geen instrument waarmee je de diagnose dementie kunt stellen. Daar is veel verfijnder onderzoek voor nodig. Wel geeft het richting aan ons denken: een soort ‘niet pluis’ gevoel. Een sterker ‘niet pluis’ gevoel dan je zou verwachten bij vergeetachtigheid bij normale veroudering.

De vragen in de MMSE worden aan de oudere gesteld. Er is een maximum van 30 punten te behalen. Wanneer de uitslag 24 of minder is, is dat zorgwekkend te noemen. Verder onderzoek is dan het advies.

Mini Mental State Examination (MMSE)