Skip to main content

Oplossingsgericht werken

Wat leer je in dit college?

Oplossingsgericht werken is een praktische stroming, een doelgerichte methode. Het gaat over het stellen van de juiste vragen, waarmee je iemand uitnodigt om anders te denken en in beweging te komen. In plaats van te focussen op een problematisch heden of verleden, gaat de aandacht uit naar de gewenste toekomst. In dit college leer je hoe het oplossingsgericht werken is ontstaan, wat de uitgangspunten zijn en nog belangrijker: hoe je het doet. Je maakt kennis met de zes lopers; technieken die in ieder gesprek en op ieder probleem kunnen worden toegepast. Door tussen de lessen door te oefenen, ga je ontdekken welk verschil oplossingsgerichte vragen maken in de gesprekken die je voert met cliënten, collega’s en je naasten.

Hechting en relaties

Wat leer je in dit college?

Waardoor komt het dat de een zich makkelijker kan binden dan de ander? De verklaring hiervoor vinden we terug in de totstandkoming van veilige en onveilige hechting. In dit college leer je de verschillende hechtingsstijlen kennen alsook hun link met liefdesrelaties en relatieproblemen. Hoe kunnen mensen met een hechtingshandicap hun relatie in stand houden? Ontdek hoe relatietherapie aan de hand van scripts, ook de meest onveilig gehechte mensen op weg kan helpen.

Ups & downs in gezinsrelaties

Wat leer je in dit college?

Na het volgen van dit college weet je hoe de hazen lopen in een relatie. Je begrijpt hoe partnerrelaties ontstaan, waardoor er een kink in de kabel kan komen en wat je te doen staat om problemen op te lossen of te voorkomen. De invloed van de partnerrelatie op de gezinsrelatie wordt uitgediept. Het ouderschap wordt centraal gesteld ten behoeve van het belang van het kind. Ook als een scheiding onvermijdbaar blijkt.

Professioneel hulpverlenen

Wat leer je in dit college?

In dit college maak je kennis met een gespreksmethodiek die toepasbaar is in allerlei soorten hulpverleningsrelaties. De methodiek geeft je tools om je cliënt te begeleiden van de oppervlakte naar de diepte waar disfunctionele patronen zichtbaar worden. Je leert wanneer de tijd rijp is voor oplossingen en hoe je de cliënt via een stappenplan een route biedt naar haar eigen aanpak of omgangsvorm. Je krijgt theoretische uitleg en praktijkvoorbeelden, ontvangt werkschema’s, kunt demo’s bekijken en oefeningen maken zodat je aan het einde van het college kunt zeggen: ik ben een vaardigheid rijker.

Gedragsverandering

Wat leer je in dit college?

Mensen zeggen vaak dat ze willen veranderen maar meestal komt het er niet van. Ze doen poging op poging maar vallen terug in oud gedrag en slechte gewoonten. Hoe is het toch mogelijk dat dit steeds gebeurt en welke bijdrage levert de hulpverlener in het geheel? Op welke manier kun je veranderingsbereidheid en veranderingsmogelijkheden meten en daar een interventie op afstemmen? In dit college wordt duidelijk hoe moeilijk duurzame verandering is, wat hier de reden van is, waar de grenzen liggen en hoe je tegenwerkende krachten kunt omzetten in meewerkende krachten.

Gedragsproblemen bij jongeren

Wat leer je in dit college?

In dit college leer je een inschatting te maken van het gedrag van jongeren. Wat is normaal en wat overschrijdt de grenzen? Hoe herken je een stoornis en wat dan te doen? Er is uitgebreid aandacht voor de aanpak. Duidelijk zal worden wat werkt en wat niet en waardoor dat zo is. Een college met een grote hoeveelheid aan praktische tips and tricks. Na het volgen van dit college ben je niet alleen een stuk wijzer, maar ook een stuk vaardiger.

Autisme

Wat leer je in dit college?

In de volksmond wordt het begrip autisme vaak gebruikt. Uitspraken als: ‘doe niet zo autistisch’ of ‘je lijkt wel een autist’ worden zonder pardon de ether in geschoten. Maar weten we eigenlijk wel wat we zeggen? In dit college neemt Bram Sizoo je stap voor stap mee in de wereld van autisme. Wanneer spreek je van autisme en hoe eenduidig is de verschijningsvorm? Hoe voelen mensen met autisme zich en hoe blijven ze staande in een wereld van verandering en dynamiek? Hoe kun je omgaan met mensen die kenmerken hebben van autisme en wat zijn de klinische behandelingen? Dit college zal leiden tot inzicht, begrip en tact.