Skip to main content

Theorie

Triangulaire liefdestheorie

Volgens de triangulaire liefdestheorie en zoals besproken door Jan Baars in de lesvideo, bestaat de liefde tussen twee partners uit drie componenten:

  • Passie verwijst naar het hartstochtelijke deel van de relatie. In welke mate voel jij je (seksueel) aangetrokken tot de ander?
  • Intimiteit verwijst naar de gevoelens van nabijheid. In welke mate ben jij bezorgd om het welzijn van de ander?
  • Commitment verwijst naar de beslissing om te binden. In welke mate voel jij je verantwoordelijk voor het in stand houden van de relatie?

Volgens de triangulaire theorie kunnen deze drie componenten in verschillende samenstellingen aanwezig zijn in een relatie. Op basis van deze samenstellingen onderscheiden we zeven typen relaties:

RelatietypenComponenten
BevliegingPassie
SympathieIntimiteit
Lege liefdeCommitment
RomantiekIntimiteit en passie
KameraadschapIntimiteit en commitment
Ongefundeerde liefdePassie en commitment
Complete liefdeIntimiteit, passie en commitment

De aanwezigheid (versus afwezigheid) van de verschillende componenten bepaalt dus het type relatie. De intensiteit van de relatie wordt bepaald door de sterkte van de aanwezige componenten. De drie componenten kunnen gedurende een relatie in meerdere of mindere mate aanwezig zijn. Er kan een periode zijn waarin passie de boventoon voert, maar misschien maakt die passie op den duur wel plaats voor intimiteit. Dat betekent dat ook het relatietype door de tijd heen kan veranderen.